MatekGuru korábbi területi fordulóin előforduló feladatok - alsó tagozatos csapatok részére

2022. február 17.
1220
MatekGuru korábbi területi fordulóin előforduló feladatok - alsó tagozatos csapatok részére

2. évfolyam  

1. feladat:

Csapattagok! A Sóstói boltban 7 kg alma 315 forinttal többe kerül mint 4 kg alma. Mennyibe kerül ebben a boltban 9 kg alma?

(A) 315                 (B) 630        (C) 745         (D) 900 –nál több            (E) 1000 –nél több

2. feladat:

Két szám összege 200. Az egyik négyszerese a másiknak. A felsoroltak közül melyik lehet a két szám valamelyike?

 1. 40                    (B) 50            (C) 50-nél kevesebb           (D) 150              (E) 150- nél több.             

3. feladat:
Hány olyan kétjegyű szám van, amelyben az egyik számjegy 2- vel kisebb a másiknál?

(A)7                    (B) 8                          (C) 14                            (D) 15                                   (E) 16

4. feladat:
Egy dobozban 101 golyó van. Először Anna húz belőle ötöt, utána Bori hatot, majd Cili hetet. Ezt addig ismétlik, amíg mind a 101 golyó el nem fogy a dobozból. Melyik állítás igaz az alábbiakból?

 1. Cilinek több jut mint Borinak.
 2. Borinak több jut mint Cilinek.
 3.  Annának jut a legkevesebb golyó.
 4. Összesen kevesebb mint 16 –szor kerülnek sorra a gyerekek.
 5. Összesen több mint 17-szer kerülnek sorra a gyerekek.


5.  feladat:

Ezen a versenyen 10 feladatot kell megoldani. Az egyes feladatokra  7,9,11,13,15 pontot lehet kapni. Ha a megszerezhető pontszám 100, akkor hány feladat lehet 7,9,11,13,15 pontos az alábbiak közül?

(A)1,4,2,1,1        (B) 4,0,4,1,1             (C) 2,3,3,1,1               (D) 2,5, 0,2,1  (E)1,1,2,3,3

Fontos! ( Az „1,3,2,3,1” például azt jelenti, hogy:
1 darab 7 pontos,
3 darab 9 pontos,
2 darab 11 pontos,
3 darab 13 pontos,
1 darab 15 pontos.)


6.  feladat:

A 0,1,2,3,4,5,6,7, 8,9  számokat tartalmazó tíz korong közül vegyünk el egy korongot úgy, hogy a többit három olyan csoportba lehessen rendezni, amelyek mindegyikében ugyanannyi  a korongon lévő számok összege. Mennyi lehet egy ilyen csoportban a számok összege?

(A)11                   (B) 12                        (C) 13                            (D) 14                                   (E) 15


7. feladat:

Három gyerek között tíz egyforma csokoládét osztottak szét. Az első kettő összesen 8-at az utolsó kettő összesen 6- ot kapott.
A felsoroltak közül hány csokit kaphatott a gyerekek valamelyike?

 1. 1                               (B) 2                                     (C) 3                                (D) 4                     (E) 5


8. feladat:

Bea felírta a számokat 1- től 50 –ig egy –egy korongra, és beletette a dobozba. Legkevesebb hányat kell kihúzni közülük becsukott szemmel, hogy a kihúzott lapokon szereplő számok között legyen két egymás melletti?

(A)2                    (B) 3                          (C) 25                            (D) 26                                   (E) 49


9. feladat:

Lili gyöngyöket fűz egy zsinórra. Először 1 pirosat utána 2 fehéret, majd 3 kéket, ezután ismét 1 piros -; 2 fehér -; 3 kék a sorrend, és így tovább. Hányadikként felfűzött gyöngy színe piros az alábbiak közül?

 1. 19                        (B) 49                     (C) 91                         (D) 121                        (E) 367

10. feladat:

Emma a születésnapja utáni harmadik napon megállapította: „ Holnapután negyedike lesz.” Hányadikán lehetett a születésnapja?

(A)27                                    (B) 28              (C) 29                                   (D) 30                                (E) 31


11.
feladat:

Két akváriumban összesen 32 hal van. A nagyobb akváriumból kiveszünk 10-et, a kisebből 6-ot, és ekkor mindkettőben ugyanannyi hal marad. Hány hal volt eredetileg a kisebb akváriumban?

(A) 10                      (B) 14                      (C) 16                       (D) 18                             (E) 20


12.
feladat:

A vidámparkban az óriáskeréken az egymás utáni kabinokat az 1, 2, 3, … számokkal sorszámozták. Amikor a 13-as kabin lent van a földön, akkor fent a kerék tetején lévő kabin az 5-ös. Összesen hány kabin van az óriáskeréken, ha a szomszédos kabinok távolsága mindig ugyanannyi?

(A) 13                       (B) 14                      (C) 15                       (D) 16                             (E) 18


13.
feladat:

Három dobókockával dobunk. A dobott számok szorzata 24. Legfeljebb mennyi lehet a számok összege? (A dobókocka lapjain az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számok vannak.)

(A) 9                        (B) 10                      (C) 11                       (D) 12                             (E) 18


14.
feladat:

A padlásra vezető létrán minden második fokra lépve ment végig Marci, utolsó lépésével az utolsó létrafokra lépett. Lefele már egyesével vette a létrafokokat. Ezért lefele 5-tel több létrafokra lépett, mint felfelé. Hány létrafok van a létrán?

(A) 8                        (B) 9                        (C) 10                      (D) 11                              (E) 12


15.
feladat:

A karácsonyi díszítéshez használt kör alakú égőfüzéren piros és sárga fényű izzók vannak, összesen 30 izzó. Legfeljebb hány sárga izzó van a füzéren, ha minden izzó mellett van piros színű izzó?

(A) 10                      (B) 12                       (C) 15                       (D) 18                             (E) 20


16.
feladat:

Hány olyan kétjegyű szám van, amelyben a számjegyek összege páratlan, és a szám egyik szomszédjában is páratlan a számjegyek összege?

(A) 0                        (B) 4                        (C) 5                        (D) 9                               (E) 10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. évfolyam


1. feladat:

Csapattagok! A 2,0,1,8, 2,0,1,8, 2,0,1,8,2 … számsor első hány tagját összeadva, kapunk páratlan számot?

 (A) 12                          (B) 20                         (C) 28                        (D) 30                      (E) 32

2. feladat:
A Sóstói futóverseny első három helyezettjéről Ani, Bori és Cili, az alábbi állításokat tudjuk: - Ani a II. helyen végzett -; - Nem Bori lett a III:- - Cili lett a III.Ki hányadik lett, ha a fenti állítások egyike sem igaz?
(A ) Ani I.         (B) Cili I.                (C) Bori II.               (D) Cili II.                             (E) Bori III.               


3. feladat:

Ha négy különböző számot páronként összeadunk, eredményül a 4,5,7,8,10,11 számokat kapjuk. Az alábbiak közül melyik lehet a négy szám között?

(A)2                    (B) 3                          (C) 4                                          (D) 6                                   (E) 7

4. feladat:
Hány olyan kétjegyű szám van, amelyben a számjegyek szorzata páros?

(A)25                  (B) 45                       (C) 55                            (D) 65                                   (E) 90

5.  feladat:

Három 3. osztályos tanuló között 50 db kis Boci csokit osztottak ki. Az első kettő összesen 37 – et, az utolsó kettő összesen 29 –et kapott. A felsoroltak közül hány csokit kaphatott a gyerekek valamelyike?

 1. 16                            (B) 18                         (C) 21                             (D) 25                  (E) 30

6.  feladat:
Egy harmadik osztály tanulói körbe állnak, úgy hogy a szomszédok egymástól egyenlő távolságra vannak. Mindenki kap egy számot, az első gyerek az 1-est, a következő a 2-est, …. és így tovább. A 6  -os számú gyerekkel szemben a 18-as számot kapó gyerek áll… Melyik állítás igaz az alábbiak közül?

 1. A körben páros számú gyerek áll.
 2. Az 5-ös számú gyerekkel szemben a 17-es számú gyerek áll.
 3. Az 1-es számú gyerekkel szemben a 13-as számú gyerek áll.
 4. A körben álló gyerekek száma kétharmada a 32-nek.
 5. A körben álló gyerekek száma 24.


7. feladat:

Egy szobában három – és négylábú székek vannak. Minden széken ül egy gyerek, így összesen 47 lábat tudunk megszámolni. Hány gyerek lehet a szobában?

 1. 5                               (B) 6                                    (C) 7                                (D) 8                     (E) 9

8. feladat:
Két dobozban szeretnénk elhelyezni 3 piros, - 2 fehér-, és 1 zöld golyót. Az egyik dobozban kettőnél - , a  másikban négynél több golyó nem fér el.

Hányféleképpen  lehet elhelyezni a hat golyót a két dobozban, ha az azonos színű golyók között nem teszünk különbséget?
(A)2                    (B) 3                          (C) 4                                          (D) 5                                   (E) 6

9. feladat:

1 – től 10-ig felírtuk a számokat egy-egy számkártyára, majd a kártyákat lefordítva egymás mellé tettük az asztalra. Először minden harmadik kártyát vesszük el, majd újra elölről kezdve minden negyediket, végül ismét elölről számolva minden ötödiket.

Hányadik helyre tegyük eredetileg (elölről számolva) azokat a kártyákat, amelyeken páratlan számok vannak, ha csak páros számúakat szeretnénk felvenni?
(A)4                                 (B) 5                             (C) 6                                (D) 7                          (E) 8


10. feladat:

Emma bal kezének öt ujján egy-egy gyűrű van. Minden gyűrű más-más méretű. A gyűrűket lehúzta, majd  véletlenszerűen mindegyikre megpróbál egyet visszahúzni úgy,  hogy egyikre se kerüljön kisebb méretű , mint amilyen azon korábban volt. Ha egy gyűrűt az ujjára felhúzott azt már ott is hagyta. Hány gyűrűvel fordulhatott elő, hogy már nem tudta egyik üres ujjára sem felhúzni?

(A)0                               (B) 1                       (C) 2                               (D) 3                            (E) 4


11.feladat:

Zsófinak négyféle cukorkája volt: kókuszos, málnás, epres és mentolos, összesen 80 darab. Zsófi megevett 3 epres, 4 kókuszos, 2 málnás és 7 mentolos cukorkát. Ezután mindegyikből ugyanannyi darab maradt. Hány epres cukorkája volt eredetileg Zsófinak?

(A) 16                      (B) 17                       (C) 18                       (D) 19                             (E) 20


12.
feladat:

Legkevesebb hányféle színnel kell színezni egy kocka lapjait úgy, hogy ne legyen két olyan azonos színű lapja, amelyeknek van közös csúcsa? (Minden lapot egy-egy színnel színezünk.)      

(A) 2                             (B) 3                (C) 4                                 (D) 5                            (E) 6


13.
feladat:

Egy matematikaversenyen összesen 48 versenyző indult. Négy teremben ültették le a versenyzőket, minden teremben ugyanannyit. Kiderült, hogy bármely elosztásnál minden terembe jutott lány is. Legfeljebb hány fiú indult a versenyen?

(A) 9                        (B) 10                      (C) 11                       (D) 12                             (E) 13


14.
feladat:

Gyula bácsi az öreg asztalos mester fel akart darabolni egy hosszabb rudat, ezért a rúdon piros, kék és zöld színnel megjelölte a vágások helyét. (Ezek mind különböző helyek.)
Ha a pirosak mentén vágja darabokra a rudat, akkor 6 darabot kap, ha a kékek mentén vág, akkor 7 darabot, ha a zöldek mentén vág, akkor 9 darabot kap.
Hány darabot kap, ha mindegyik jelölés mentén elvágja a rudat?

(A) 18                      (B) 19                      (C) 20                      (D) 21                             (E) 22


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                      4. évfolyam

1. feladat:

Melyik az a szám, amelynek a fele 5-tel nagyobb, mint a negyede?
(A) 10                                               (B) 15                  (C) 20                           (D) 24                      (E) 30

2. feladat:
Ha 5 fabatka 3 tallért ért és 99 tallér 3 forint, akkor egy forint hány fabatka?

(A)10                                    (B) 33                (C) 55                                (D) 77                         (E) 99


3. feladat:

A 4
15 + 24 : 4+2 műveletsorban esetlegesen zárójeleket elhelyezve a felsoroltak közül melyik eredmény érhető el?
(A)10                            (B) 14                       (C) 64                            (D) 92                   (E) 100

4. feladat:
6 majom között kiosztunk 20 kókuszdiót, mindegyikük kap legalább egyet. Legalább hány majom lesz, akik ugyanannyi kókuszdiót kaptak?

(A) 0                        (B) 1                         (C) 2                        (D) 3                               (E) 4


5.  feladat:

Emma 30 és 50 forintos ceruzákat vásárolt összesen 650 forintért. Az alábbiak közül összesen, hány darabot vásárolhatott?
(A)14                            (B) 15                         (C) 17                             (D) 19                   (E) 21

6.  feladat:
Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 számok melyikét kell elhagyni, hogy a megadott számokat három egyenlő csoportba lehessen úgy rendezni, hogy a csoportban lévő számok összege ugyanannyi legyen?
(A)3                    (B) 4                                      (C) 6                                          (D) 8                    (E) 9

6. feladat:

Egy papírdarabot 3 vagy 5 részre vághatunk szét, majd bármely darabbal ugyanezt folytathatjuk. Ha egy darab papírból indulunk ki, akkor a felsoroltak közül hány darab papírszeletet kaphatunk?
(A) 7                            (B) 20                                     (C) 1000                       (D) 2017              (E) 2018

7. feladat:

Egy dobozban piros és fehér golyók vannak, összesen 60.Pirosból több van, mint a fehér háromszorosa, de kevesebb, mint a négyszerese. Hány piros golyó lehet a dobozban?
(A) 45                                   (B) 46                           (C) 47                                   (D) 48                          (E) 49

8.feladat:

Hány olyan 10-nél nagyobb szám van, amelynek – az utolsó kivételével – minden számjegye egyenlő a mögötte álló számjegyek összegével?(Ilyen szám például a 33, a 422.)

(A) 12                       (B) 13                       (C) 14                       (D) 15                             (E) 16


9.
feladat:
Hány olyan természetes szám,
amelyet megszorozva számjegyei összegével, a szorzat eredménye 1000?     
(A) 0               (B) 1                    (C) 2                        (D) 3                (E) 4


10.
feladat:

Három herceg harcba keveredett a sokfejű sárkánnyal. Először az első herceg balkézzel levágta a sárkány fejeinek a felét és jobb kézzel még kettőt. Utána a második herceg, szintén balkézzel vágta le a megmaradt fejek felét és jobb kézzel még kettőt. Végül a harmadik herceg balkézzel levágta a megmaradt fejek felét és jobb kézzel még kettőt. Ezek után a sárkány fej nélkül a földre esett.
A sárkánynak hány fejét vágta le a második herceg?

(A) 2                        (B) 4                        (C) 6                        (D) 8                               (E) 16


11. feladat:

A lovagok és lókötők szigetén kétféle ember él, a lovagok mindig igazat mondanak, a lókötők mindig hazudnak. Az egyik nap reggelén öt szigetlakóval találkoztunk és megkérdeztük mindegyiktől: Hány lókötő van köztetek? Az öt válasz, amit kaptunk: 1, 2, 3, 4, 5. Csapattagok! Hány lókötővel találkoztunk?

(A) 1                         (B) 2                        (C) 3                        (D) 4                               (E) 5


12.
feladat:

Az 1, 2, 3, …, 20 számok közül 10 különböző szám összege 110. Legfeljebb hány páratlan szám van a 10 szám között?

(A) 2                        (B) 4                        (C) 6                        (D) 8                               (E) 10

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Amennyiben tovább használod weboldalunkat, úgy elfogadod a cookie-kat. A részletekért kattints ide!