Menü | Míg Megnövök Alapítvány
"Míg megnövök" Alapítvány
Székhely és levelezési cím: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.
Elérhetõségek Központi e-mail cím: megnovok@megnovok.hu
Központi telefon szám: +36 42 78 37 36
Mobil: +36 30 32 28 638, +36 30 928 46 96 és +36 31 785 785 5

MIME Érted!?
EFOP-1.3.5-16-2016-00758
Megnövök Tanoda
EFOP-3.3.1-16-2017-00019
         
     A megoldásaitokat ide várjuk:                      Míg megnövök Alapítvány 4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház u.4-6.


TÁMOP 3.2.3. - Bursza
Kompetencia alapú oktatást támogató, képességfejlesztõ, demokratikus és közösségi programok
a Nyírség  tehetséges és/vagy hátrányos helyzetű gyermekei számára

Kódszám: TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0002

Hívó zene 2013. nyár

HívózeneTábori Napló 10. turnus

2010. augusztus 22. vasárnap

Várakozásokkal telve léptük át a tábor kapuját. Elszakadtunk a szülõi háztól, de új barátokra tehetünk szert. Vannak közöttünk olyanok, akik már másodszor érkeztek ide a táborba. Újra megölelhették és üdvözölhették azokat a barátokat, akikkel tavaly nyáron ismerkedtek meg.

Sóstóismereti túrára indultunk. Túránk során meglátogattuk a Múzeumfalut, a Krúdy szállót, a Svájci lakot, a Kilátót, a Fürdõházat. Túránkat a fa játszótéren fejeztük be.

Visszatérve a táborba az esti tisztálkodást követõen a faházakban még beszélgettünk lakótársainkkal, valamint csoportvezetõinkkel.
2010. augusztus 23. hétfõ

A reggeli után vendég érkezett táborunkba, aki a délelõtti foglalkozást tartotta nekünk.

Tarczy Gyula az egyik helyi televízió alapító fõszerkesztõje, magyar-történelem szakos tanár, konferanszié, kétszeres Kazinczy érmes foglalkozásán elsajátítottuk, hogyan kell szépen, tisztán magyarul beszélni. A bemutatkozásnál ügyelnünk kell arra, hogy nevünket helyesen hangsúlyozzuk, mondanivalónkat érthetõen és hangosan mondjuk. A mindennapi kommunikációban nélkülözhetetlen hogy figyelmünket és szeretetünket a beszélõre irányítsuk, hiszen ugyanezeket csak akkor kaphatjuk meg a másiktól, ha mi is figyelünk rá, s megadjuk a tiszteletet. Beszélõként csak akkor érvényesülhetünk igazán, ha szeretjük önmagunkat, mert csak így szerethetünk másokat is.

Ebéd után túracipõt húztunk és ellátogattunk a Nyíregyházi Állatparkba. Csodálattal sétálgattunk végig az Ócenáriumban és a Zöld Piramisban, ahol eddig nem látott állatokkal találkozhattunk. Ilyen például a Komodói Varánusz, a cápák, és különbözõ halfajok. Ezt követõen ellátogattunk a gibbonokhoz, az afrikai és ázsiai elefántokhoz, megnéztük a játékos vidrákat, betértünk a baromfiudvar lakóihoz, az állatsimogatóba stb. utunk során találkoztunk dromedárokkal és tevékkel, jegesmedvével, pingvinekkel és fókákkal is.

Vacsora után izgalmas Kung-Fu bemutatót láthattunk. Volt kardforgatás, összecsapás.

Ez után következett Zoó bácsival a fergeteges Karaoke show. Villanyoltás elõtt még felidéztük a nap legfontosabb élményeit, s nagyon várjuk a holnapi nap foglalkozásait, programjait is.
2010. augusztus 24. kedd

Miután rendet tettünk a faházainkban reggelizni indultunk. Dr. Koi Balázs tanár úr ellátogatott hozzánk, így forgószínpadszerûen vettünk részt a foglalkozásokon. Két csoportban dolgoztunk egyik csoportban a 2. és 3. osztályosok a második csoportban a 4. és 6. osztályosok voltak.

Dr. Koi Balázs tanár úr olyan játékos feladatokat hozott nekünk, amellyel gyakorolhattuk a szótagolást és elválasztást.

Ezek után a barangoló tábor keretében tartott Sóstó helyismereti túránkhoz kapcsolódóan kitöltöttük a Sóstó-totót. A finom és ízletes ebéd után strandra indultunk. Mindenki átvette a fürdõruháját, törölközõt, vizet, naptejet pakolt a táskájába. Az uzsonna érkezését már nagyon vártuk, mert a sok játékban megéheztünk. Uzsonna után jóllakva pihentünk egy kicsit, aztán újult erõvel folytattuk félbehagyott játékainkat.

Az est hátralévõ részében csocsóztunk, fociztunk , tûzharcoztunk.

A tûzharcban mindenki beszállt és két nagy mérkõzést játszottunk. Felelevenítettük az Állatkertben szerzett ismereteket, élményeket és szobánként Zoo totót töltöttünk ki.

Ez a totó is a Kázmér szoba lakóinak sikerült a legjobban 13 pontot szereztek.


2010. augusztus 25. szerda

Kellemes nyári napra ébredtünk. A délelõtt folyamán két foglalkozáson vehettünk részt:

Dr. Koi Balázs játékos nyelvtani feladatokkal, gyakorlatokkal lepett meg bennünket, melyeket iskolai munkánk során hasznosíthatunk. Elmélyülten munkálkodtunk a különbözõ nehézségi fokozatú helyesírási gyakorlatokon, melyek elsõsorban a j-ly, illetve a - val, -vel ragos hasonulás körébõl tevõdtek össze.

Megtanultunk Tambázni, Mankalázni és megismerkedtünk a Reversi - fonákolóssal is. Ebéd után egy kicsit pihentünk, majd táblajáték bajnokságot rendeztünk a megismert és gyakorolt játékokból. Körmérkõzések keretében mértük össze logikai, stratégiai tudásunkat és megfigyelõ, koncentráló képességünket.

Uzsonna után a testrészeinket is megmozgattuk egy kellemes túra során. A kilátóhoz indultunk, ahol több fordulós számháborút játszottunk.

Vacsora után került megrendezésre a fantasztikus Mini csillag születik show, ahol ének és tánctudásunkat mérhettük össze.A nap zárásaként éjszakai rókavadászatot rendeztünk a házak körül.
2010. augusztus 26. csütörtök

Ma Dr. Koi Balázs tanár úr újabb versenyfeladatokat hozott nekünk a j - ly szavak körébõl, valamint gyakoroltuk a -val, -vel hasonulást is. Találós kérdésekbõl összeállított lottót és helyesírási totó is kitöltöttünk.

Ebéd után ellátogattunk újra a Kilátóhoz, ahol kincsvadászatot rendeztünk. A legtöbb kincset a Finci szoba gyûjtötte össze így õk lettek a gyõztesek.

Sétánk következõ állomása újra a fa játszótér volt, ahol lengõcsúszdáztunk, hintáztunk, libikókáztunk.

Uzsonna után Zoó bácsival környezetvédelmi foglalkozáson vehettünk részt, amelynek elsõ részében bagolyköpet-vizsgálatot végeztünk. Zoó bácsi a mai napra gyöngybagolytól származó köpetet hozott. Kiderült a bagolyköpetek alapján, hogy a gyöngybagoly mivel táplálkozik.

A köpetekben volt 53 % egérkoponya, csont, 36 % patkánykoponya, csont 8 % madárcsõr és csontok, 2 % denevércsont.
2010. augusztus 27. péntek

Megkezdõdtek a délelõtti foglakozások:

Balázs tanár úr foglalkozásán nyelvi játékokkal ismerkedtünk meg. Itt is bemutatkoztunk, de egészen más formában, hiszen keresztnevünk valamennyi betûjével csak jó tulajdonságokat mondhattunk magunkról. A foglalkozás további részében légzõ gyakorlatokat végeztünk, a „s” hanggal, napok és hónapok neveivel. Majd következtek a nyelvtörõk, érdekes találós kérdések, a különbözõ hangulatban elõadott versek, végül az „állatkerti séta”.

A másik foglalkozáson drámajátékokat játszottunk, melyek elsõsorban érzékszervi és helyzetfelismerõ térkitöltõ játékok voltak:

- Találd ki, ki vagyok? /arc tapintása alapján társ felismerése/

- Zörej mágnes /fordulj a hang, zörej irányába/

- Kalóz kincse / a bekötött szemû kalóztól kellett elvenni hangtalanul az aranytallérjait/

- Zörejiránytû /csörgés irányába fordulva bekötött szemmel, kulcs átadása társnak zörejek nélkül/Uzsonna után megismerkedhettünk hazánk, valamint Sóstó védett madaraival is, Zoó bácsi projektor segítségével megmutatta a madarak képét és a hangját, és így kellett kitalálnunk a madár nevét. Megtudtuk, hogy hányféle fecske él hazánkban és mi közöttük a különbség.

Utána pedig felkerekedtünk madár és madárhang megfigyelésre indultunk a közeli erdõbe. Az est fénypontja a fergeteges Ki Mit Tud? volt. Mindenki megmutatta tehetségét balett, hangszer, paródia, tánc, vicc, humor kategóriában.Az est hátralévõ részében még Széf játékot is játszottunk.
2010. augusztus 28. szombat

Az ünnepélyes táborzárás következett. Megkaptuk a Feladatbank címû matematika füzetet, Dr. Koi Balázstól pedig a „varázs” ajándékunkat, Hugót a vízilovat.

Az ünnepélyes táborzárás után forrón öleltük át szüleinket,

Mindenki jó valamiben! Ezért legeket hirdettünk:

- „Legtisztább szobák” Kázmér, Inci, Hápi

- „Összetett versenyben a legeredményesebb” Rudi

- „ A legjobb étvággyal rendelkezõ szoba” Finci

- „ A Széf legjei” Leó

I. Egész héten pontot kaptunk minden foglalkozáson, versenyen

Elmondtuk Balázs tanár úrral a héten tanult versek elsõ versszakjait:

Haza indultunk, de reméljük, hogy jövõre újra találkozunk...Tábori Napló 9. turnus

2010. augusztus 15. vasárnap
Miután mindenki megismerkedett a csoportvezetõivel és beköltöztünk a faházakba, elbúcsúztunk a szüleinktõl. Megismertük a tábor helyiségeit, a tábor rendjét. Az ünnepélyes tábornyitón kedves szavakkal köszöntöttek minket. Vacsora után ismerkedési estet rendeztünk, mindenki bemutatkozott, elmondta honnan jött, és pár szóval bemutatta lakóhelyét. Zoltán bácsi az est második felében számunkra is ismert dallamokat játszott gitáron, az éneklésbe mi is bekapcsolódtunk. Miután visszavonultunk szobáinkba különféle játékokat játszottunk: póker, unó.
2010. augusztus 16. hétfõ
Dolgos méhek módjára szépen kitakarítottuk szobáinkat. Miután elfogyasztottuk a finom és bõséges reggelit, megérkezett a táborunkba Tarczy Gyula az egyik helyi televízió alapító fõszerkesztõje, magyar-történelem szakos tanár, aki a mindennapi életben használható kommunikációs helyzetekkel, gyakorlatokkal készült. Ezt követõen két érdekes foglalkozáson vettünk részt: Zoltán bácsi megismertetett bennünket egy új nagyszerû játékkal a Tambával, mely jól fejleszti a logikus gondolkodásunkat és a térlátásunkat.

Zoó bácsival bagolyköpetet vizsgáltunk, kiválogattuk a benne található csont és koponyadarabkákat, töredékeket, majd Zoó bácsi beazonosította, hogy a maradványok milyen állatoktól származnak (egér, patkány, madár, denevér).
Ebéd után túrázni indultunk, felfedeztük Sóstó nevezetességeit: Kilátó, Múzeumfalu, Svájci lak, Fürdõház, Víztorony, Krúdy Szálló. Kitöltöttük a Sóstóismereti totót is.

Uzsonna után használhattuk eszünket, kézügyességünket és testi adottságainkat az alábbi foglalkozásokon: futball-bajnokság, gyöngyfûzés, tûzharc, habtenisz, csocsó, tollas. A délután második felében a teraszon különféle társasjátékot játszottunk: Jenga, póker, csocsó, Tamba. Vacsora után „nóta estet” tartottunk. Közkívánatra Zoltán bácsi újra bemutatta nekünk virtuóz gitártudását. Majd dalokat tanultunk, melyeket különféle mozdulatokkal kísértünk. Fantasztikus élményekkel telítõdve hamar álomba szenderültünk.
2010. augusztus 17. kedd
Miután rendet raktunk szobáinkban és az ügyeletes Leó csapat szemlét tartott, elfogyasztottuk a finom reggelit. Újabb változatos foglalkozások közül választhattunk: Dr. Rozgonyi Tibor a Nyíregyházi Fõiskola Matematika tanszék docense a mi korosztályunknak megfelelõen összeállított matematika feladatsort hozott nekünk. Zoltán bácsi korongleszedõs játékok nagy családjával ismertetett meg minket. Megismertük a Pulikutyát és a Hintalovat, Hexagomokut és a Go játékot is. Miután a gyöngyfûzés technikáit elsajátítottuk különbözõ nehézségû állatfigurákat, és különbözõ fákat fûztünk: fûzfa, fenyõfa. Az elkészült munkákból kiállítást rendeztünk.

Zoó bácsival környezetvédelmi foglalkozáson vehettünk részt, ahol a Magyarországon védett madarakkal ismerkedtünk meg.
Csacsi Pacsiztunk is, a játékos szórejtvények elgondolkoztattak bennünket, és nagy derültséget okoztak. Széf játékot is játszottunk, amelyben gondolkodtató kvíz kérdések keretében csiszolhattuk általános mûveltségünket.

A finom és ízletes ebéd után ellátogattunk a Nyíregyházi Állatparkba.
Visszatérve a táborba bõségesen megvacsoráztunk. Miután testünk nagy részét megmozgattuk egy kis játékkal, következett a szédületes Karaoke parti.
2010. augusztus 18. szerda
A reggeli teendõk ellátása után felköszöntöttük névnapján Ilike nénit az „Ez a nap más ...” felcsendülõ dallamával. Ilike néni nagyon meghatódott a figyelmességünkön. Reggeli után ismét változatos programok vártak ránk.
A mai nap ellátogatott hozzánk Dr. Ésik Katalin, a tábor doktornõje, aki izgalmas elõadást tartott a tábor egyik felének „Mit együnk, hogy jól legyünk” címmel.
Zoltán bácsi „táblajátékok mûhelyében” szép és változatos mozaikképeket raktunk ki korongokból, utána Halma játékot játszottunk.
A kézmûves foglalkozáson egy újfajta technikával ismerkedtünk meg az õsi kínai origamival. Hosszú, kitartó munkánk eredményeként ajándékkosarakat és liliomokat készítettünk. A Kilátó melletti erdõben, két csapatban izgalmas számháborút játszottunk.
Az ütközetek szünetében egy pihentetõ játék a kincsvadászat következett. Ebéd után a strand következett. Így tehát a délután a vízi sportok jegyében telt. Az est fõ attrakciója a Mini csillag születik verseny volt. Élményekkel telve tértünk vissza faházainkba.
2010. augusztus 19. csütörtök
A tábor másik felének Dr. Ésik Katalin, a tábor doktornõje ma tartotta meg az egészséges táplálkozásról szóló elõadását. Az elõadást követõen szabadidõs foglalkozások keretében ki-ki kedve szerint választhatott az alábbi sportágak közül: labdarúgó bajnokság, tûzharc, csocsó, tollaslabda, tenisz, hullahopp, karikázás, kincskeresés, rabló-pandúr játék.
Ebéd után számháborúztunk még egyet utoljára, majd kötélcsúszda-bajnokságot rendeztünk.
Kezdetét vette a szenzációs Ki Mit Tud? A fellépõk többféle kategóriában indultak, volt,aki tánctudását, énektudását mutatta meg, volt aki karatézott, pantomimezett, vagy rövid színdarabot adott elõ. Színes változatos s egyben színvonalas produkciókat láthattunk.
2010. augusztus 20. péntek
Dr. Koi Balázs bölcsészdoktor irányításával irodalmi mesterkurzuson vehettünk részt. Olvastunk verset, megtanultuk hogyan hangsúlyozzuk a szavakat. Ezt követõen kitöltöttük a Zoó totót, amely az állatkerti túránkhoz kapcsolódott. Az I. helyen a Dönci lak végzett.
Ebéd után drámajátékot játszottunk. Elõször egy egyszerû, mégis nagy önuralmat igénylõ játékkal ismerkedtünk meg az Esõerdõvel. Ezt követõen három kisebb csoportban névmemória játékot játszottunk. Utána tapintás, szaglás, hallás, alapján kellett felismernünk különbözõ tárgyakat, használati eszközöket.
A foglalkozást egy nagyon izgalmas játékkal fejeztük be, ahol megtapasztalhattuk, hogy a bizalom, a befolyásolási technika döntõ szerepet játszhatnak kapcsolataink építésében.
Uzsonna után focizhattunk, gyöngyöt fûzhettünk, csocsó bajnokságot rendeztünk.
Fantasztikus kung-fu bemutatóra érkezõ vendégek a harcmûvészet alapjaiba vezettek be bennünket. Kardforgatás mûvészetébe is bepillanthattunk.
2010. augusztus 21. szombat
Vegyes érzelmekkel ébredtünk ma reggel, hiszen elérkezett a táborzárás napja. Egy hét alatt szoros barátságok szövõdtek köztünk. Reggeli elfogyasztása után az ünnepélyes táborzárás következett, ahol átvehettük „varázs” ajándékunkat.
A Mini csillag születik show és a Ki Mit Tud? gyõztesei kiemelt jutalmat kaptak.
A legtisztább szoba címet, a Dönci lak lakói kapták. A legaktívabb szoba pedig a Veronika ház lakói lettek. Jövõre újra találkozunk! - hangzott mindannyiunk szájából.Tábori Napló 8. turnus

2010. augusztus 08. vasárnap
Délután 15.00 órától nagy örömmel és lelkesedéssel vettük birtokba a tábor faházait. Ismerkedési játék keretében megtanultuk egymás neveit, csoportvezetõink nevét. Megismertük a hívó zenét, ami azt jelenti, hogy ha azt a zenét meghalljuk, valami fontosat akarnak mondani nekünk, vagy kezdõdik egy fontos program. Vacsora elõtt megbeszéltük az ügyeleti rendet. Minden nap más-más ház lakói lesznek az ügyeletesek. Feladatuk a szobák tisztaságának a pontozása, egy-egy ügyeleti megbízás vacsorától vacsoráig tart. Az est hátralévõ részében különbözõ sportfoglalkozásokon vehettünk részt: strandfociztunk, tûzharc bajnokságon vettünk részt, tollaslabdáztunk, kiütõztünk és labdacicáztunk, csocsóztunk.
2010. augusztus 09. hétfõ
A reggeli elfogyasztása után csillogó szemmel vártuk a foglalkozásokat: Dr. Rozgonyi Tibor a Nyíregyházi Fõiskola Matematika Tanszékének docense matematikai versenyfeladatokat hozott nekünk. Elsõsorban logikai gondolkodásunkat csiholhattuk a feladványok során.


Kézmûves foglalkozás keretében ismert Disney-figurákat festettünk fóliára tempera segítségével. Készítettünk Hófehérke, Shrek, Aladin, Csingiling és Verdák képet is.
Ezt követõen pedig ellátogattunk a Kilátóhoz. A mellette elterülõ erdõs területen számháborúztunk és rókavadászatot is rendeztünk.
Baráz János grafikusmûvész mûhelyében megismerkedtünk egy grafikai eljárással, a monotípia készítésével.

Este pedig Honfoglaló játékot és Activityt is játszhattunk.
2010. augusztus 10. kedd
Miután rendet tettünk a faházainkban és megtörtént a szobaszemle, reggelizni indultunk.
Dr. Rozgonyi Tibor tanár úrral a számrejtvényeket, bûvös négyzeteket oldottunk meg. Csacsi-pacsi foglalkozás érdekes szórejtvényein jókat mókáztunk, és sokat gondolkodtunk a feladványokon. A Széf címû szellemi vetélkedõn is összemértük tudásunkat. Ebéd után az Állatparkban csodálhattuk meg a sok-sok érdekes állatot. Ócenáriumot és a Zöld Piramist is végigjártuk, ahol megismerkedhettünk az óceánok és a trópusi esõerdõk növény- és állatvilágával. Vacsora után János bácsival nyomódúcot készítettünk. Az alkotó munkát követõen a sportolni vágyók izgalmas tûzharcban mérték össze az erejüket. Felelevenítettük az Állatparkban szerzett élményeinket és szobánként Zoo totót töltöttünk ki. A legjobban a Kázmér lak figyelt, õk a maximális 14 pontot kapták a totóra.
2010. augusztus 11. szerda
Tarczy Gyula az egyik helyi televízió alapító fõszerkesztõje, magyar-történelem szakos tanár konferanszié, kétszeres Kazinczy-díjas mûvész érkezett hozzánk. Megismerkedhettünk, azzal hogy: melyek a kapcsolatteremtés helyes szabályai, alapvetõ formái, az elõadó és hallgató/közönség viszonyával, érthetõ tiszta beszéddel. Játékos formába megtanultuk hogyha „szeretem magam” akkor a pozitív kisugárzásom visszajelzésre talál. Az elõadás után sportvetélkedõn vettünk részt. A versenyszámok a következõk voltak: vízhordás kézben, labdavezetés szék körül seprû segítségével, öltözõs verseny, célba dobás, futás közben ping-pong labda ütögetése. Ebéd után gyors készülõdésbe kezdtünk, hiszen egy percet sem veszíthetünk a strandolásra szánt idõbõl. Strandolás közben különbözõ vízi játékokat játszottunk csoportvezetõinkkel.
Vacsora után nagy örömünkre Zoó bácsi elõkészítette a technikát és elkezdõdött a fantasztikus Karaoke parti. Mindenki kedve szerint választhatott a zenei kínálatból. Énekeltünk egyénileg és kiscsoportban, nagyon jó hangulatban zártuk a napot. A KFT együttes Afrika címû dalát többen kívülrõl fújták.
2010. augusztus 12. csütörtök
A már jól ismert hívózene dallamára megkezdõdtek a délelõtti foglakozások: Dr. Ésik Katalin a tábor doktornõje érdekes elõadást tartott nekünk „Mit egyek, hogy jól legyek” címmel. Ezt követõen túrázni indultunk. Útközben kiválasztottuk a helyszínt egy új játékhoz a Petanque-hoz. Lelkesen gurítottuk a különbözõ színû golyókat, hogy szobánknak a legtöbb pontot szerezzük vele. Délután pedig a Kilátóhoz indultunk, a számháború és a kincsvadászat helyszínére. A számháború során több ütközetben mértük össze ügyességünket. A kincsvadászat során lelkesen kerestük az erdõben elrejtett, különbözõ „arany, ezüst, bronztallérokat”, hiszen ebben a játékban az a csapat nyer, aki a legtöbb pontot éri el, az aranytallér 10 pontot ér, az ezüst tallér 5 pontot ér, a bronztallér 1 pontot ér. Uzsonna után a Mini csillag születik show vette kezdetét. 14 csapat mérte össze tehetségét, közülük a Félelmetes négyes került ki gyõztesként.
2010. augusztus 13. péntek
Reggeli és egy kis pihenõ után Dr. Rozgonyiné Dr. Váradi Éva pszichológussal érzékszervi játékokat játszottunk. Megtapasztaltuk milyen, ha nem használhatjuk a szemünket, fülünket. Ezután pedig eljött a Barangolás ideje! Barangoló túrára indultunk valamennyien, ahol Sóstó nevezetességeit ismerhettük meg. Miután nagyon sok információt gyûjthettünk, a Sóstóismereti totó segítségével mértük össze tudásunkat. A délután újabb foglalkozások vártak ránk: Csacsi-pacsiztunk, gyöngyöt fûzhettünk. Uzsonna után Zoó bácsival bagolyköpetet vizsgáltunk meg. Mindenki kapott egy bagolyköpetet. A szõrcsomókat, tollakat lefejtve különbözõ csontokat, koponyákat találtunk benne. Zoó bácsi segítségével megvizsgáltuk, hogy milyen állatot evett egy-egy bagoly.

Ezt követõen madár lesre indultunk a közeli erdõben. Óvatosan, halkan közlekedtünk. Vacsora után került megrendezésre a hét legnagyobb eseménye a Ki Mit Tud. Volt, aki tánccal, volt, aki verssel, mesével, viccmeséléssel, hastánccal, karate bemutatóval készült. Mindenki igyekezett megmutatni tehetségét.
2010. augusztus 14. szombat
A bõséges és finom reggeli után következett az ünnepélyes táborzárás. Felelevenítettük táborunkba érkezõ vendégeinket és a különféle sport- és szellemi vetélkedõk eredményeit:
Eredményt hirdettünk az alábbi versenyekbõl, játékokból: Rókavadászat, Activity, Honfoglaló, Széf, Csacsi-pacsi, Zoó totó, Petanque, Kincsvadászat, Sóstóismeret, Tisztasági verseny.
A szobák lakói csillogó szemmel várták a varázserõvel bíró kis állatkákat. Ezután a hét két fantasztikus programját a Mini csillag születik showt és a Ki Mit Tud? versenyt értékeltük. A helyezést elérõ gyerekek nagy örömmel vették át Hugót, a vízilovat. Vidáman táncoltunk egy utolsót a mindannyiunk által szeretett hívózenére, majd könnyes búcsút vettünk csoportvezetõinktõl, társainktól és a tábortól.
Az elkészült alkotásokkal is lefotóztattuk magunkat. A fiúk büszkén mutatják a mûveket.Tábori Napló 7. turnus

2010. augusztus 01. vasárnap
Elérkezett, amire már nagyon vártunk. Izgatottan léptünk be a tábor kapuján, ahol a táborvezetõ, valamint a csoportvezetõk kedves fogadtatása várt. Elfoglaltuk a faházakat, majd elköszöntünk a szüleinktõl. Az ünnepélyes tábornyitón az alapítvány elnöke üdvözölt bennünket és kellemes, élményekben gazdag táborozást kívánt nekünk. A bõséges vacsora után játszottunk: tûzharcoztunk, futballoztunk, strandröplabdáztunk. Az est hátralévõ részében rögtönzött közös éneklésünket Zoltán bácsi gitárral kísérte.
2010. augusztus 02. hétfõ
Szorgos kis hangyaként tisztává varázsoltuk faházainkat. A reggeli után érdekes, változatos foglalkozások közül választhatott mindenki érdeklõdésének megfelelõen: Dr. Rozgonyi Tibor a Nyíregyházi Fõiskola Matematika Tanszékének docense a mai foglalkozásra életkornak megfelelõ versenyfeladatokat hozott nekünk. Barangoló túrán vehettünk részt, ahol Sóstó nevezetességeit ismertük meg. Drámajáték foglalkozáson is részt vehettünk. Játszottunk „Tökfej” játékot, „Postás keresi eltévedt levelét”, és „Seriff” játékot is.
A kora délutáni órákban vendég érkezett táborunkba a Móricz Zsigmond Színház színésze: Balogh Gábor, aki Varró Dani és Romhányi József verseket, valamint ismert slágerekkel szórakoztatott bennünket.
A rendkívüli elõadás után testrészeinket is megmozgattuk. Népi sorversenyen mérte össze a tábor apraja-nagyja az ügyességi és sportteljesítményét. Ezt követõen monotípiát készíthettünk. Az ügyesebbek megpróbálkozhattak a rézkarccal. Új játékkal is megismerkedtünk, a Métával. Az elsõ csodálatos napunk így telt el a táborban, ahol a foglalkozásokon, játékokban újabb barátságok szövõdtek.
2010. augusztus 03. kedd
Ma lehetett Tibor tanár úrral versenyfeladatokat és csalafinta feladatokat megoldani. Zoltán bácsival megismertük a Pulikutya és a Hintaló táblajátékot. „Jobb kezemnél van egy hely…”, és a Titkos karmester játékot játszottunk. Számháborúra is maradt idõnk.
Ebéd után strandolni indultunk, így a délután folyamán a vízi sportokat részesítettük elõnyben: kakaskodás, vízibirkózás stb.
Vacsora után Zoltán bácsival folytattuk a táblajátékokat. János bácsival a képzõmûvészek mûhelyében papírdúcot készítettünk. Lefekvéshez készülõdve, Zoltán bácsi még altató dalokat énekelt nekünk.

2010. augusztus 04. szerda
A héten utoljára volt nálunk Dr. Rozgonyi Tibor tanár úr, ezért sokan választották az õ foglalkozását. Zoltán bácsinál újabb játékokat tanultunk, elõször Otellóztunk, majd a Halma játékkal ismerkedtünk meg. Foglalkozás második felében néhányan megtanultuk a Go szabályait. Kézmûves foglalkozáson is részt vehettünk, ahol gyöngyfát és különbözõ állatokat készítettünk pl.: delfin, elefánt, aranyhal, vakond, pillangó. Az ebéd után ellátogattunk a Nyíregyházi Álltaparkba. Élményekben gazdagon tértünk vissza a táborba.
Vacsora után megrendezésre került a Mini csillag születik elõ- és középdöntõje. Mindenki énektudásának megfelelõen maximálisan teljesített. Holnap folytatjuk a döntõvel, ahol kiderül, hogy ki lesz a tábor kiscsillaga.

2010. augusztus 05. csütörtök
Ügyesen rendet raktunk szobáinkban és a faházak elõtt. A reggeli után két foglalkozás közül választhattunk:
Dr. Ésik Katalin tábori orvos érdekes elõadást tartott nekünk „Mit egyek, hogy jól legyek” címmel. Megismertük hogyan kellene egészségesen összeállítani étrendünket, milyen vitaminokra, rostokra van szüksége a szervezetünknek.
Zsolti bácsival néptáncoltunk, megismerkedtünk a mezõföldi ugrós táncokkal. 13+1-es totókat töltöttünk ki: Sóstó helyismereti totót és Zoo totót.
Finom és bõséges ebéd után újra ellátogattunk a strandra. A strandon különbözõ játékokat játszottunk. Vacsora után került megrendezésre a Mini csillag születik döntõje. Bemelegítésként Laci és a Csajok nevû formáció adta elõ a dalát.
2010. augusztus 06. péntek
A délelõtt folyamán ellátogatott hozzánk Tarczy Gyula. A három legfontosabb alapszabályra tanított meg bennünket:
1.„Szeretem magam.”
2. „Figyelmünk és szeretetünk a beszélõé.”
3. „Színpadon a halk hang,
bizony ám csak pang-pang,
Így hát nincs mit tenni
Hangosan kell halnak lenni.

Új sport és népi játékokkal ismerkedtünk meg: méta, mini baseball, jöjj velem. Uzsonna után Krajnyák Zoltán, Zoó bácsi vezetésével megismertük azokat a madarakat, amelyek hazánkban illetve Sóstón honosak.
Vacsora után kezdõdött a hét legkiemelkedõbb rendezvénye, a fergeteges Ki Mit Tud.
Mindenki megmutatta tehetségét, színvonalas produkciókat láthattunk. Együtt izgultunk és örültünk a sikereknek. A fantasztikus nap után mély álomba szenderültünk.
2010. augusztus 07. szombat
Vegyes érzésekkel ébredtünk, hiszen ma van a táborzárás napja, elválunk újonnan szerzett barátainktól, s visszatérünk a szülõi házhoz. Reggeli után az ünnepélyes táborzárás következett. Néhány gondolatban visszaemlékeztünk az eltöltött hét emlékezetes élményeire, a közös tevékenységekre, a jóízû nevetésekre, versenyekre.
Egy hét alatt nagyon jó közösséggé alakultunk.
Ez a hét emlékezetes marad számunkra, igaz barátságok szövõdtek.Tábori Napló 6. turnus

2010. július 25. vasárnap
Táborba érkezés után elfoglaltuk helyeinket és megismerkedtünk társainkkal. Hamar megbarátkoztunk mindennel és izgatottan vártuk a programokat. Ünnepélyes tábornyitó keretében köszöntöttek bennünket, mely után a finom vacsora és az alábbi foglalkozások vártak ránk: Zoltán bácsival egyszerû problémamegoldó táblás játékkal, a Puli kutyával játszottunk, a többieket (az alkotni vágyókat) fóliafestés várta, ahol mesehõsök elevenedtek meg a fólia lapon. Mandala festéssel is megpróbálkoztunk, amelynek eredményeként csodálatos képzõmûvészeti alkotások születtek.
2010. július 26. hétfõ
A reggeli után Róka Sándor a Nyíregyházi Fõiskola Matematika Intézetének tanára a logikai, kártyajátékokkal, Zoltán bácsi pedig a Tamba játékkal ismertetett meg bennünket. A Móricz Zsigmond Színház színmûvésze Balogh Gábor irányításával Varró Dániel verseket szavaltunk, majd örökzöld dallamokat énekelt nekünk.
A délután hátralévõ részében több program közül választhattunk:
János bácsival különbözõ grafikai eljárásokkal ismerkedhettünk meg, s mi magunk is alkotómûvészekké válhattunk. Csoportvezetõink irányításával sportjátékokban vehettünk részt: minifoci, csocsó, tûzharc, habtenisz, tollas. Utána pedig egy jót játszhatunk a teraszon Activity társasjátékkal vagy táblajátékkal.

2010. július 27. kedd
Ma is volt matematika Sándor tanár úrral és másfajta matematika Zoltán bácsival. Vele elõször Gomokuztunk, majd Hexagomokuztunk.
Természetesen volt gyöngyfûzés is. Az ízletes és bõséges ebéd után a Nyíregyházi Állatparkba indultunk. Ellátogattunk a barna medvéhez, megsimogattuk a pónikat és a kecskéket. Megnéztük a sárban dagonyázó elefántokat. Az Ócenáriumban szájtátva nézelõdtünk.

Ezután következett, amit már mindenki nagyon várt, a fergeteges Karaoke-show, Zoó bácsi irányításával. Kedvcsinálóként Zoltán tanár úr énekelt elõször. Örökzöld slágereket daloltunk. Mindenki elõadhatta kedvenc dalát.
2010. július 28. szerda
Ma forgószínpad szerûen tevékenykedtünk: Róka Sándor tanár úrral a maják számírását ismertük meg és ezzel kapcsolatban kaptunk feladatot. Érdekes kártyatrükköket mutatott nekünk és izgalmas fejtörõket tartalmazó feladatlapokat töltöttünk ki. Zoltán bácsival Tamba versenyt szerveztünk. A tábori Széf játék világába is repülhettünk. Nagyon tetszett nekünk ez a játék.
Az ízletes ebéd után a felelevenítettük az állatkerti élményeinket. 13+1-es Zoo-totót töltöttünk ki, mely az állatkerti különlegességekre, érdekességekre kérdezett rá.
Délután kezdetét vette a Mini csillag születik elõdöntõje. Mindenki a legjobb formáját hozta, a lányok nagyon szépen énekeltek, a fiúk inkább rögtönzött tánctudásukkal kápráztatták el a zsûrit és a közönséget. Izgatottan várjuk a holnapi napot, hiszen tovább folytatódik ez a fantasztikus tehetségkutató verseny.
2010. július 29. csütörtök
A reggeli után örömmel tapasztaltuk, hogy újabb érdekes foglalkozások várnak ránk: Dr. Ésik Katalin tábori orvos tartott elõadást „Mit egyek, hogy jól legyek” címmel. Madár lesen Zoó bácsi sok érdekességet mesélt nekünk a madarakról. Sóstó ismereti túrán vettünk részt, melyet egy totó kitöltésével zártunk. Megtudtuk honnan ered a tó neve, és egyéb érdekességekre is szert tettünk.
Uzsonna után következett a sport és kézmûves foglalkozás. János bácsival papírdúc nyomatokat készítettünk, valamint megismerkedtünk egy nehezebb grafikai eljárással, a rézkarccal. A sportpályán pedig megismerkedtünk egy új játékkal, a Métával. A vacsora után elérkezett a fergeteges döntõ. Szoros küzdelem után a Misorina nevû csapat szerezte meg az elsõ helyezést.
2010. július 30. péntek
Tarczy Gyula érkezett hozzánk, aki a magyar nyelv szépségeirõl tartott nekünk elõadást. Az ebéd után lázas készülõdésbe kezdtünk: „Irány a strand!” A strandon különbözõ vízi játékokat játszottunk. Vacsora után kezdetét vette a hét legnagyobb eseménye a Ki Mit Tud? Mindannyian törekedtünk arra, hogy képességeinknek, adottságainknak megfelelõen a maximumot nyújtsuk elõadásaink során. Wakke Wake táncra a fellépõk 27 pontot kaptak a maximális 30 pontból, ezzel õk szerezték meg az elsõ helyet.

2010. július 31. szombat
Reggeli után az ünnepélyes táborzárás keretében értékeltük a heti eseményeket és átvehettük a varázserõvel rendelkezõ ajándékokat, amely segítségével a táborban szerzett emlékek és élmények is felidézõdnek majd.
A heti értékelésen az alábbi versenyek, játékok helyezettjei kaptak jutalmat: Tisztasági verseny, Sóstóismereti totó, Tamba verseny, Zoo-totó, Ki Mit Tud verseny, Honfoglaló társasjáték, Activity.
A tábori csoportkép elkészítése után mindenki megcsodálhatta a kiállítást.Tábori Napló 5. turnus

2010. július 18. vasárnap
A megye különbözõ tájairól izgatottan érkeztünk meg. A tábor megnyitója majd a vacsora következett.
A finom vacsora után csoportvezetõink irányításával sportfoglalkozáson vehettünk részt. Ezek voltak: röplabda, tûzharc, labdarúgás, zsinórlabda. Csupa- csupa újdonság közepette kicsit nehéz volt elaludni, de elõbb utóbb mindenkinek sikerült.
2010. július 19. hétfõ
Ébredés és a reggeli után mindenkit várt már Dr. Rozgonyi Tibor tanár úr, akivel olyan matematikai játékokat játszottunk, amely a logikai gondolkodást fejlesztette. Ebéd után mindenki nagy örömére ellátogattunk a Kilátóhoz. Megmásztuk mind a 80 lépcsõfokát. Egy kicsit gyönyörködtünk a kilátásban majd a közeli erdõben rendeztük meg a „Rókavadászatot”, házanként alkottunk egy-egy csapatot. 4 fordulót rendeztünk, mert 3 fordulót mindig más-más csapat nyerte. A negyedik forduló döntötte el, melyik csapat a legjobb vadász. Uzsonna után a Festõmûhelyben János bácsival monotípiát készítettünk. A vacsora után a fiúk homokfociztak, a lányok pedig strandröplabdáztak. A homoktól megszabadítva magunkat aludni tértünk.

2010. július 20. kedd
Dr. Rozgonyi Tibor tanár úr újabb matematikai játékokat, fejtörõket hozott a kíváncsi gyerekeknek.
Ebéd után Sóstó ismereti elõadást hallhattunk, és megismertük Sóstó nevezetességeit, utána pedig sor került a Sóstó ismereti 13+1-es totó kitöltésére. Kézmûves foglalkozáson a Festõmûhelyben János bácsival papírmetszettet készítettünk. Minden résztvevõnek nagyon tetszett ez a foglalkozás is.
2010. július 21. szerda
Csoportvezetõink változatos programokat kínáltak ma is: A matematika iránt érdeklõdõk Dr. Rozgonyi Tibor docens vezetésével a logikai gondolkodásukat fejlesztõ, változatos feladatokat oldhattak meg. Gyöngyöt is fûztünk. Gyöngybõl állatok készültek pl. egér, krokodil, keresztes pók, és fûztünk szép karkötõket és nyakláncokat is. A szövés rejtelmeibe is betekintést nyertünk játékos formában, pókhálót szõttünk. Ebéd után bebarangoltuk a Sóstói tó környékét. Megismerkedtünk az állat és növényvilággal. Vetélkedõt rendeztünk a Honfoglaló társasjátékból 6 csapat mérte össze tudását.

A sok gondolkodást levezettük egy kis drámajátékkal: játszottuk a Csöndben add tovább! nevezetû játékot és a Ki lehet ez? nevezetû felismerési játékot.
Majd egy fergeteges hangulatú karaoké show-val zártuk a napot. A legjobban a Beatrice: 8 óra munka, és a Hungária: Csavard fel a szõnyeget tetszett mindenkinek és énekeltük is mindannyian.
2010. július 22. csütörtök
A délelõtt folyamán Dr. Ésik Katalin belgyógyász szakorvos „Mit együnk, hogy jól legyünk” címû elõadását hallgattuk meg, melyen ismereteket szereztünk az egészséges táplálkozásról. Közösen összeállítottunk egy egészséges étrendet. Megvitattuk mely élelmiszerektõl leszünk aktívak, fittek, egészségesek.
Ebéd után mindenki nagy örömére ellátogattunk a strandra, ahol különbözõ vízi játékokkal múlattuk az idõt. Mindenki bemutatta az úszótudását. Közben Zoli bácsi elhozta nekünk az uzsonnánkat, a parton fogyasztottuk el. Kis pihenés után ismét belevetettük magunkat a vízbe és indulhatott újra a móka. Zoó bácsi irányításával egy fergeteges discoval zártuk a napot. Ezt a napot is élményekkel telve zárjuk.
2010. július 23. péntek
Tarczy Gyula bácsi jött el hozzánk: megtanultuk, hogy minden esetben megtiszteljük a beszélõt a figyelmünkkel. Alapvetõ kommunikációs alapszabály: „Figyelmünk és szeretetünk a beszélõé”. Elsajátítottuk azt is, hogy akkor fognak ránk figyelni, ha hangosan és érthetõen beszélünk.
A kiadós ebéd után a sportpályán megrendezésre került az Ügyességi játékok vetélkedõje. A megszokott 6 csapat indult. A legjobban a hamupipõke versenyszám tetszett mindenkinek.

Több termés (bab fekete, fehér, kukorica, lencse, sárgaborsó) össze volt keverve és ezeket kellett külön válogatni minél rövidebb idõ alatt. Madár és madárhang megfigyelésre indultunk a szomszédos Tölgyerdõhátra. Elõtte Zoó bácsi megmutatta azoknak a madaraknak a képeit és hangjait, amit láthatunk majd az erdõben, így a felismerés könnyebb lesz egy kicsit. Zoó bácsi felhívta a figyelmünket arra, hogy milyen fontos hogy tiszteletben tartsuk és óvjuk földünk természeti tájait és vadon élõ élõlényeit.
Ki-mit-tud? vetélkedõ következett. 10 fellépõ volt, a háromtagú zsûri 1-10-ig pontozta a teljesítményt. Nagyon szép és aranyos elõadásokat hallhattunk. Volt, aki táncolt, énekelt, verset mondott.
2010. július 24. szombat
Már mindannyian talpon voltunk. A nap melegen sütött már korán reggel is.
A héten minden nap pontozták a csoportvezetõk, az étkezést, a szoba tisztaságát, a sport és ügyességi játékokban az ügyességet, magaviseletet és a foglalkozásokon való aktív részvételt.
A mai nap a gyõztesek kerültek kihirdetésre:
A legtisztább ház címet a Misi ház lakói érdemelték ki. A Sóstóismereti totó gyõztesei a Madár házban laktak. A legjobb kis matematikusokat a Benõ házban találtuk: A legügyesebb focisták a Vendel ház lakói voltak. A legügyesebb kézmûvesek a Veronika házban laktak. A legügyesebb gyöngyfûzõket a Dönci házban találtuk.Tábori Napló 4. turnus

2010. július 11. vasárnap

Miután elfoglaltuk a szobákat, ügyesen kicsomagoltunk, és megismerkedtünk csoportvezetõinkkel és szobatársainkkal. Ezután az árnyékot adó fák alatt megismertük a tábor rendjét, ezután a tábornyitó ünnepség következett. A finom vacsora után többféle sportfoglalkozás várt bennünket. Ezek voltak: fekete-fehér labdajáték, tûzharc, labdarúgás, vagy nézhettük a VB döntõt (Spanyolország-Hollandia), vagy játszhattunk fekete-fehér, igen-nem játékot, névmemória játékot és monopoly-t is.
2010. július 12. hétfõ
A reggeli után érdekes foglalkozások vártak ránk. Mindannyian megtekintettük Balogh Gábor színmûvész fergeteges elõadását, aki gyermekverseket és sanzonokat adott elõ. A mûsor után csoportfoglalkozásokra került sor, ahol mindenki érdeklõdésének megfelelõen választhatott:
Róka Sándor a Nyíregyházi Fõiskola Matematika Intézetének tanára kártyatrükköket és logikai gondolkodást igénylõ játékos feladatokra okított bennünket.
Barangoló tábor keretében a sóstói kilátóhoz mentünk, aminek 80 lépcsõjét mindenki megmászta. Úton hazafelé a „szerelmesek”- szigetén telepedtünk le, ahol „Tökfej” névmemória játékot játszottunk.
Az ízletes és bõséges ebéd után felkészültünk a „vízicsatára”. A kánikulában jól esett a hûsítõ vízpermet. Miután kellemesen felfrissültünk, újabb túrára madár lesre indultunk.
Uzsonna után kezdõdhettek a sportfoglalkozások, amelyek vacsora után is folytatódtak.
Az érdeklõdõk az Égtáj birodalom társasjátékkal is játszhattak.

2010. július 13. kedd
A pihentetõ alvás után mindenki frissen ébredt. A svédasztalos reggeli után sokféle program közül választhattunk:
Róka Sándor tanár úr újabb trükkökkel ejtett ámulatba bennünket. Megtudtuk azt, hogy hogyan bújhat át egy ember egy A/4-es lapon. Zámbori Zoltán játékfeltaláló segítségével megismerkedtünk a 4x4-es Tamba-val, végül egy házi bajnokság következett, ahol több bajnok is született. A barangolók Sóstó nevezetességeit ismerhették meg: a Múzeumfalut, Krúdy Szállót, Svájci Lakot, Víztornyot, Fürdõházat. A fa játszótéren megpihentek, majd a csapatok kitöltötték a 13+1-es totót.
Eljött a strandolás ideje is. A hõségben jól esett megmártózni a hûsítõ habokban. Vacsora után Dj Zoó bácsi Karaoke partyra invitált bennünket, ahol „sztárvendégek” is felléptek
Zoltán bácsi és János bácsi. Jó hangulatú napot zártunk.

2010. július 14. szerda
Ismét egy forró nyári napra ébredtünk. A reggeli tornát, és a házak rendbetételét is teljes erõbedobással végeztük. A finom reggeli után változatos programokat kínáltak számunkra:
Róka Sándor tanár úr érdekes és szórakoztató számolási technikákat mutatott be, amiket a gyakorlatban is kipróbáltunk. Kellemes szórakozást nyújtott számunkra a Csacsi-pacsi szójáték, ahol közel 150 vicces szópárt alkottunk.

Ezután a bûvös négyzetek birodalmába kalandoztunk. Zoltán bácsi újabb táblás játékkal ismertetett meg bennünket a Pulikutyával. Két nehézségi fokát próbálhattuk ki a 10 és a 15 korongost. Az ízletes ebéd után az Állatparkba látogattunk.
A bõséges vacsora után újult erõvel folytattuk a napot. Sokszínû sport és szellemi foglalkozás közül választottunk: páros labdaérintõ, tûzharc, Activity. Ezen kívül Baráz János grafikusmûvész irányításával nyomódúcot készítettünk.
2010. július 15. csütörtök
A nyár egyik legforróbb napjára ébredtünk.Eljött a reggeli torna ideje, amit a melegre való tekintettel egy kicsit lerövidítettünk. A reggeli után örömmel tapasztaltuk, hogy újabb érdekes foglalkozások várnak ránk: Dr. Ésik Katalin tábori orvos „Mit együnk, hogy jól legyünk” címû elõadásában a helyes és egészséges táplálkozásról szerezhettünk ismereteket.
Zoltán bácsival újabb táblás játékokkal ismerkedtünk meg, Dáma, Gomokuval és Hexagomokuval amelyek õsi kínai játékok.
Finom ebéd után forgószínpad szerûen 3 foglalkozáson vett részt mindenki: Zoltán bácsi újra táblajátékokkal várt bennünket. Melinda nénivel origami gólyát, kosarat, békát és virágokat készíthettünk.
Zoó bácsival környezetvédelmi filmet tekinthettünk meg „A kritikus 6 °C” címmel. Uzsonna után a nap fénypontja következett a „Mini csillag születik” döntõje. A zsûri tagjai számára nagyon nehéz volt a döntés, mert sokan szerettük volna megmutatni énekes és táncos tudásunkat. Íme az elsõ három helyezett csapatneve: III. Sztár Girls, II. Super Girls, I. Rongylábúak.

2010. július 16. péntek
A kiadós reggeli után Tarczy Gyula, az egyik helyi televízió alapító fõszerkesztõje egy egész délelõttöt átölelõ foglalkozással várt bennünket. Érdekes nyelvtörõket tanultunk, játékos helyzetgyakorlatokon keresztül alkalmaztuk a tanultakat.
Elsajátítottuk azt is, hogy akkor fognak ránk figyelni, ha hangosan és érthetõen beszélünk.
A nagyon finom ebéd után az alábbi programok közül választhattunk: origamizhattunk vagy táblás játékokat játszottunk. Uzsonna után lázas készülõdésbe kezdtünk, hiszen este a hét csúcspontja a Ki Mit Tud? következett. Mindenki öltözködött és a produkcióját próbálta. Vacsora után kezdetét vette a verseny. Többek között az alábbi versenyszámok is voltak: majorett, furulya, modern tánc, néptánc, ének, mesemondás, csikós bemutató. Utolsó esténket tábortûzzel zártuk, ahol Zoltán bácsi gitározott és énekelt nekünk, majd mindenkinek lehetõsége nyílt a tûz átugrására.
2010. július 17. szombat
Elérkezett a búcsúzás napja. A kiadós reggeli után mindenki izgatottan készült a táborzárásra.
Mindannyian örültünk a kapott ajándékoknak: állatfigurás kulcstartónak, Hugónak a vízilónak, verses kötetnek, Logikaszinó feladatlapoknak.

A heti értékelésen a legek lettek:
Tisztasági verseny: a Veronika ház lakói
Sóstóismeret és rajzpályázat: Madár ház lakói
Ki Mit Tud?: Misi ház lakói
Táblás játékok mesterei: Dönci ház lakói
Activity: Veronika ház lakói
Drámajátékok: Benõ és a Vendel ház lakói
Origami: Madár ház lakói
A kiállítást is megcsodálhatta mindenki.Tábori Napló 3. turnus

2010. július 04. vasárnap
Miután beköltöztünk a házakba, felderítettük a játékokat, ezt követõen a
Tábor megnyitóján vettünk részt. A finom vacsora után röplabda, tûzharc, labdarúgás közül választhattunk. A sportfoglalkozásokon kellemesen elfáradtunk, így zuhanyzás után aludni tértünk. Elalvás elõtt természetesen még hosszan beszélgettünk.
2010. július 05. hétfõ
Csodálatos napra ébredtünk, és már ismerõsként üdvözöltük egymást. Dr. Koi Balázs bölcsészdoktor irányításával irodalmi mesterkurzust hallgathattak az érdeklõdõ gyerekek. Olvastunk verset, megtanultuk hogyan hangsúlyozzuk a szavakat.
Ezután a tábor összes lakója a teraszon telepedett le, és érdeklõdve várta Jenei Ákos és Kuthy Patrícia színmûvészek lenyûgözõ elõadását, akik szituációs helyzetgyakorlatokat adtak elõ az emberi tulajdonságok megjelenítésével. Ezekhez az instrukciókat, mint kis rendezõk, mi adhattuk meg.
A bõséges ebéd után Sóstóismereti elõadást hallgathattunk, a drámajátékok sorából az érzékszervi játékok következtek. Kikapcsolódásképpen elsétáltunk a fajátszótérre, ahol kellemes perceket töltöttünk el.
Délután sor került a Sóstó ismereti 13+1-es totó kitöltésére. Amit nagyon könnyen ki lehetett annak tölteni, aki a délutáni elõadásnál odafigyelt.
Az esti órákban Adj király katonát!, és kosárlabda rögbit is játszottunk.

2010. július 06. kedd
Ébredés és a reggeli után Dr. Rozgonyi Tibor docens vezetésével a logikai gondolkodásukat fejlesztõ, változatos feladatokat oldottunk meg. Ezt követõen mindenki elhelyezkedett az alakulótéren és izgatottan vártuk Balogh Gábor színmûvész elõadását. Néhány verset és sok-sok dalt hallgathattunk meg. A legnagyobb sikert a Lehetsz király! musical betétdal eléneklése aratta.
Délután során elindultunk a strandra, ahol nagyon jól éreztük magunkat, a legügyesebb úszók szervezésével az úszóverseny is megrendezésre került a nagy medencében. Megismerkedtünk a subridon nevezetû népi gyermekjátékkal és János bácsi vezetésével monotípiákat készítettünk.
Karaoke-val zártuk a napot. A közönség buzdítására szép elõadásokat láthattunk, de nem tudott a nézõsereg sem sokáig csendben maradni, mert velük együtt állva énekeltünk.

2010. július 07. szerda
Dr. Rozgonyiné Dr. Váradi Éva pszichológus vezetésével ismerkedési helyzetgyakorlatokat játszottunk. Utána lehetett sport kvízen és honfoglaló játékon részt venni, uno- és egyéb kártyajátékokkal játszani. A holnapi állatparki látogatásra hangolódva gyöngybõl állatokat fûztünk, és pókhálót szõttünk.
Délután activity show és vetélkedõ következett. A nyertes a Vendel ház lakói lettek. Izgatottan készültünk a Mini csillag születik showra, 4 csapat nevezett:
Miss Jubileum, Dream Team, Bad Boys, és Miss Fanny
Az elõdöntõben szabadon választott dal- és tánckoreográfiával léptek fel a versenyzõk. A középdöntõben véletlenszerûen kiválasztott dalra kellett azonnal énekelni és táncos koreográfiát elõadni. Mindenki kapott elõtte 3 perc felkészülési idõt.
Következett a Mini csillag születik döntõje. Az elõadások után a zsûri pontjai és a közönségszavazat pontjai ki is alakították a végleges eredményt. A nyertes Miss Fanny lett.
2010. július 08. csütörtök
A délelõtt folyamán népi gyermekjátékokat játszottunk, és a néptánc alaplépéseivel ismerkedtünk meg. A kis matematikusok Dr. Rozgonyi Tibor tanár úr vezetésével ismét bepillantást nyerhettek a matematika rejtelmeibe. Ebéd után az Állatparkba indultunk. Lenyûgözve szemléltük a lisztmajmokat és a varánuszt is.
A táborban maradók tréfás népi játékokat és sorversenyt rendeztek.
Este a „Táncparkett ördögei” elnevezésû páros táncos versenyre került sor.

2010. július 09. péntek
Tarczy Gyula, az egyik helyi televízió alapító fõszerkesztõje elõadást tartott számunkra a beszédtechnikáról, a helyes beszédlégzésrõl, és a magyar nyelv hangsúlyozási szabályairól játékos formában.
Utána barangoltunk a sóstói erdõben, megvizsgáltunk néhány fát és kisebb növényt is (vérehulló fecskefû, pásztortáska, juharlevelû platán, kocsányos tölgy). Megtudtuk csoportvezetõnktõl mi mindenre lehet használni a csalánt. Az ízletes ebéd után a kánikulában vízharcoztunk.
Madár és madárhang megfigyelésen jártunk a szomszédos Tölgyerdõháton.
Vacsora után a Krúdy teraszra látogattunk, ahol az Igrice néptánc együttes színvonalas mûsorát tekintettük meg. Majd ez után következett a Ki mit tud! A versenyszámok a következõk voltak, néptánc, moderntánc, versmondás, éneklés. A mûsor végén sort kerítettünk a tábortûzre is.
2010. július 10. szombat
Kilenc órakor került sor az ünnepélyes táborzárásra.
Több versenyszámban, bajnokságban hirdettek gyõzteseket: tisztasági verseny, Ki Mit Tud!, Activity, legügyesebb kézmûves, legokosabb kis matematikus, leggyorsabb lábú néptáncos, strandröplabda bajnok, leggyorsabb homokfocista és drámajátékok mestere.
A” legek” megkapták az ajándékaikat. Természetesen ebbõl a táborból senki sem távozik üres kézzel, mindenkit várt egy apró meglepetés.

Barátságok is szövõdtek:Tábori Napló 2. turnus

2010. június 27. vasárnap
Felderítettük a tábor helyiségeit, és megismertük azokat a színhelyeket, amelyek a közös játék örömét nyújtják. Tábor megnyitóján megismertük egymást és azokat a pedagógusokat, akik velünk és értünk lesznek ez alatt az egy hét alatt.
A finom vacsora után röplabdázhattunk, tûzharcozhattunk és focizhattunk.
Egy új játékkal is megismerkedtünk a métával. A játékszabályok ismertetése után következhetett a játék.
2010. június 28. hétfõ
A reggeli után a Róka Sándor tanár úr matematikai játékokat hozott nekünk. A bõséges ebéd után délután két foglalkozás közül lehetett választani. Drámajátékon ismerkedést elõsegítõ (Név labda), közösséget kovácsoló játékokat játszottunk, különbözõ kommunikációs, kapcsolatteremtõ, bizalomépítõ játékok keretében. pl.: Honnan hallod?
Néptáncon megismerkedtünk a néptánc világával. Alaplépéseket, népi mondókákat, népi körtáncokat játszottunk. A néptánc alaplépéseit nagyon gyorsan és ügyesen elsajátítottuk. Baráz János grafikusmûvész vezetésével papírmetszett készítéséhez láttunk neki. Aminek az elsõ fázisa a nyomódúc tervezése volt, majd a kompozíciót készítettük el. Utána következett a nyomódúc elkészítése papír, olló és ragasztó segítségével. Ez után következett a nyomtatás.
Az esti órákban egy jót mozogtunk, hiszen „Robotfogót!” és „Jégfogót”, után pedig röplabda bajnokságot rendeztünk.
2010. június 29. kedd
Ébredés és a reggeli után Róka Sándor tanár úr izgalmas fejtörõket, kártyatrükköket, és kártyajátékokat hozott. A délután folyamán a tábort három csoportra osztottuk, és forgószínpadszerûen a következõ foglalkozásokon vettünk részt: Drámajátékon átérezhettük, milyen érzés az, amikor a társunkra vagyunk utalva. Ez mindenkitõl fegyelmezett és tartós odafigyelést igényelt.


Zámbori Zoltán tanár úr játékfeltaláló néhány táblajátékkal ismertette meg a résztvevõ gyerekeket: Sakk, Go, Dáma és Othello. A legnehezebbnek a sakk és a Go bizonyult. Néptánc foglalkozáson a már megtanult alaplépéseket fûztük össze tánccá. Megtanultuk az elvesztettem zsebkendõmet kezdetû dalt és annak teljes koreográfiáját. Uzsonna után homokfoci és strandröplabda bajnokságot rendeztünk. Házanként alkottunk egy-egy csapatot. Homokfociban a bajnok a Misi ház lett, strandröplabdában pedig a Dönci lak lett.
Karaoke show-val zártuk a napot Zoó bácsi irányításával. Mi választunk dalokat és csoportos produkciókat adtunk elõ. Talán a leghangosabban a Veronika ház lakói voltak. Éjszaka a sûrû program hatására mindenki mélyen aludt.
2010. június 30. szerda
A reggeli torna, és a házak rendbetétele következett. Reggeli elfogyasztása, rövid pihenõ után megérkezett Róka Sándor tanár úr matematikai játékokkal, fejtörõkkel. Ebéd után mindenki nagy örömére ellátogattunk a strandra, ahol különbözõ vízi játékokkal múlattuk az idõt. Mindenki bemutatta az úszótudását. Uzsonnánkat, a parton fogyasztottuk el. Vacsora után számháborúztunk a kilátónál. Itt került sor a 4 fordulós számháborúra.
2010. július 01. csütörtök
A délelõtt folyamán a tábort három csoportra osztottuk, és forgószínpadszerûen a következõ foglalkozásokon vettünk részt:
Dr. Ésik Katalin belgyógyász szakorvos „Mit együnk, hogy jól legyünk” címû elõadását hallgattuk meg, melyen ismereteket szereztünk az egészséges táplálkozásról. Megtudtuk hogy gabonafélékbõl, zöldségek és gyümölcsbõl, tej és tejtermékekbõl, húsok és húskészítményekbõl mennyit együnk naponta.
Újabb táblajátékokkal való ismerkedés: Tamba, Puli, Gomoku, Hexagomoku. Baráz János grafikusmûvész vezetésével monotípiát készítettünk a Festõmûhelyben. A bõséges és finom ebéd után az Állatparkba indultunk, ahol az idén átadott Ócenáriumot, Zöld Piramist és Tarzan ösvényét jártuk végig.
2010. július 02. péntek
A bõséges reggeli elfogyasztása után délelõtt Dr. Rozgonyiné Dr. Váradi Éva pszichológus vezetésével ismerkedési helyzetgyakorlatokat játszottunk. Csapatokat alkottunk és így kellett megoldani a különféle feladatokat. Táblajátékok vetélkedõje is zajlott a délelõtt folyamán. A házak versenyeztek egymás ellen. A legügyesebb ház a Veronika lett. A kiadós ebéd után a kánikulában mindenkinek jólesett a vízi csata a füves pályán. Amire szükségünk volt: egy kijelölt vízharc pálya, fürdõruha vagy váltóruha, vízi pisztoly.

Madár és madárhang megfigyelésre indultunk a délután folyamán a szomszédos Tölgyerdõhátra.
Megnéztük a Sóstói tó állatvilágát is. A séta során nagyon örültünk, mert sok madárral találkoztunk.
Vacsora után vendégünk volt a táborban az ibrányi származású Puskás Jucus énekesnõ. Jucus nagyon kedves volt elénekelte nekünk a legnagyobb sikerszámait. Nekünk a legjobban az Égess el! A Száz évet várnék! és a Hazudj még! tetszett a legjobban. Mindenki egy kicsit fájó szívvel, de szép emlékekkel tért aludni, mert holnap vége a tábornak.


2010. június 26. szombat
Ma utoljára raktunk rendet a házainkban, közben már elkezdtük a csomagolást is. Ünnepélyes táborzárás rögtön a reggeli után következett. A mai nap a csoportvezetõk kihirdették a gyõzteseket: Elõször a csoportos versenyek résztvevõi, majd az egyéni foglalkozások legjobbjai kapták meg kiérdemelt jutalmukat.
Tisztasági versenyben a Dönci ház lakói nyertek. Táblás játékok mesterei a Vendel házban laktak. Drámajátékok mestereit a Benõ és a Misi házban találtuk. Rókavadászatot a Madár ház lakói nyerték, a számháborút pedig a Veronika házban lelhettük. Jutalmat kapott a legügyesebb kézmûves, a legokosabb kis matematikus, a leggyorsabb lábú néptáncos, a strandröplabda bajnok és a leggyorsabb homokfocista is.
Élményekkel telve búcsúztunk egymástól, miközben a szülõk már türelmetlenül várták, hogy a fiaikat, lányaikat megöleljék.Tábori Napló 1. turnus

2010. június 20. vasárnap

A megye különbözõ tájairól izgatottan érkeztünk meg a Míg Megnövök Alapítvány táborába.
Ünnepélyes megnyitón megismertük egymást, ki honnan, melyik iskolából érkezett. Az alapítvány elnöke Ilike néni ismertette a legfontosabb tábori szabályt: „Jól érezzétek magatokat!”
A finom vacsora után csoportvezetõink irányításával sportfoglalkozásokon vehettünk részt.2010. június 21. hétfõ

A torna után minden ház lakójának a saját területét, kellett rendbe szedni, mert minden nap más-más ház lakói pontozzák a házak tisztaságát.
Ébredés és a reggeli után mindenkit várt már Róka Sándor tanár úr, akivel olyan matematikai játékokat játszottunk, amely a logikai gondolkodásunkat fejlesztette.
Ebéd után mindenki nagy örömére ellátogattunk a Kilátóhoz. Megmásztuk mind a 80 lépcsõfokát. Egy kicsit gyönyörködtünk a kilátásban majd a közeli erdõben rendeztük meg a „Rókavadászatot”.
A Festõmûhelyben Baráz János grafikusmûvész irányításával: monotípiát készítettünk.
A vacsora után homokfociztak a fiúk, a lányok pedig strandröplabdáztak. Nagyon jól esett a lábunknak a langyos homokban játszani. Pihenésképpen néhányan homokvárat építettek.


2010. június 21. kedd

Róka Sándor tanár úr újabb matematikai játékokat, fejtörõket hozott a kíváncsi gyerekeknek. Ebéd után egy komplex Sóstó ismereti elõadást tartottak nekünk a csoportvezetõink. Megismertük az írónk, Krúdy Gyula életét és munkásságát.

Uzsonna után pedig sor került a Sóstó ismereti 13+1-es totó kitöltésére.Majd egy fergeteges hangulatú Karaoke show-val zártuk a napot Zoó bácsi irányításával. Egyéni vagy csoportos produkciókat is láthattunk.

2010. június 23. szerda
Ma korán keltünk. Csoportvezetõink változatos programokat kínáltak számunkra, mely a délelõttöt teljesen kitöltötte: Róka Sándor tanár úr vezetésével a fejtörõ feladatok segítségével mérhettük össze tudásunkat. Akik nagyon szeretik a matematikát:
Gyöngyöt fûzhettünk, néhányan pedig pókhálót szõttek. Ebéd után bebarangoltuk a Sóstói tó környékét. Megismerkedtünk az állat és növényvilággal. A kirándulás alatt minden csapatnak gyûjteni kellett olyan dolgokat ami - sima, - érdes, - illatos, - törékeny, - kemény, - nem a partra való. A tóparton leültünk és az összegyûjtött dolgokat bemutattuk, indokoltuk, hogy miért ezeket gyûjtöttük. Erre is kaptunk pontot, ami beleszámít majd a végeredménybe.
Ezt követõen vetélkedõt rendeztünk a Honfoglaló társasjátékból 6 csapat mérte össze tudását. A sok gondolkodást levezettük egy kis drámajátékkal.
Kézmûves foglalkozáson a Festõmûhelyben János bácsival papírmetszettet készítettünk.


2010. június 24. csütörtök
A délelõtt folyamán Dr. Ésik Katalin belgyógyász szakorvos „Mit együnk, hogy jól legyünk” címû elõadását hallgattuk meg, melyen ismereteket szereztünk az egészséges táplálkozásról.
A laktató és finom ebéd után számháborúzni indultunk Tölgyerdõhátra.
Vacsora után Zoó bácsi alkalmi dj irányításával egy fergeteges discoval zártuk a napot. A legjobban a mulatós zenére roptuk a táncot. Ezt a napot is élményekkel telve zárjuk2010. június 25. péntek
Reggeli elfogyasztása, és rövid pihenõ után a tábor utolsó teljes napján Tarczy Gyula, az egyik helyi televízió alapító fõszerkesztõje elõadást tartott számunkra a beszédtechnikáról, a helyes beszédlégzésrõl, és a magyar nyelv hangsúlyozási szabályairól játékos formában.

A kiadós ebéd után a sportpályán megrendezésre került az ügyességi játékok vetélkedõje.

A megszokott 6 csapat indult. Szállítottuk a tojásokat kanálba, terméseket kellett idõre szétválogatni, és Add tovább versenyszámok is voltak.

Ezt követõen madár és madárhang megfigyelésre indultunk a szomszédos Tölgyerdõhátra. Elõtte Zoó bácsi megmutatta azoknak a madaraknak a képeit és hangjait, amit láthatunk és hallhatunk majd az erdõben, így a felismerés könnyebb lesz egy kicsit. Ki Mit Tud! vetélkedõ ideje is eljött. 12 fellépõ volt. A háromtagú zsûri 1-10-ig pontozta a teljesítményt. Egy-egy elõadás után meg is indokolta a szempontjait.

Nagyon szép és aranyos elõadásokat hallhattunk. A 12 elõadóból került ki gyõztesen Péter.
2010. június 26. szombat
Reggeli elfogyasztása után az ünnepélyes táborzárásra 9 órakor került sor.

A héten minden nap pontozták a csoportvezetõk és a gyerekek a szobák tisztaságát, a sport és ügyességi játékokban az ügyességet, magaviseletet és a foglalkozásokon való aktív részvételt.

A legtisztábbak a Dönci házban, a legügyesebbek pedig a Veronika házban laktak. A legszebben étkezõket a Misi házban leltük. A legjobb kis matematikusok a Vendelben laktak. A legügyesebb focistákat a Benõben találtuk. A legügyesebb kézmûvesek a Madár ház lakói voltak. A” legek” megkapták a kiérdemelt jutalmukat.

A tábori csoportkép elkészítése után mindenki megcsodálhatta a kiállítást, ahol a kézmûves foglakozásokon készült képeket tekinthették meg a szülõk, a testvérek és a barátok. Élményekkel telve búcsúztunk egymástól.Rádióinterjú

Az alábbi rádióinterjú 2010. augusztusában készült a nyári táborunkról...

Az interjú meghallgatásához kattints a címre vagy a ikonra!


MR1-Kossuth Rádió - RádióinterjúSajtótájékoztatón készült képek
A sajtótájékoztatón készült képek fenti képre kattintva érhetõk el.

Forrás: Nyíregyházi NaplóRólunk írták:


Közel 1620 tehetséges, hátrányos helyzetû kisiskolás érintett Nagykállóból, Balkányból, Kótajból, illetve Nyíregyházáról a közösség- és képességfejlesztõ programban....A teljes cikk ide kattintva érhetõ el.

Forrás: szon.huRólunk írták:


1620 tehetséges és hátrányos helyzetû gyermek vehet részt abban a fejlesztõ programban, melyet a „Míg megnövök”Alapítvány szervez, és a kompetencia alapú oktatást segíti...A teljes cikk ide kattintva érhetõ el.

Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város HírportáljaRólunk írták:

Pályázatot nyert a Míg Megnövök Alapítvány...
A teljes cikk ide kattintva érhetõ el.

Forrás: bulváros.huKedves Gyerekek! Kedves Szülõk!


A “Míg Megnövök” Alapítvány 6 napos bentlakásos táborokat hírdet 3-7.osztályos iskoláskorú gyermekek számára sok izgalmas játékkal, sporttal, versenyekkel, szórakozással és ismeretszerzéssel, fejlesztéssel az egészség és környezet, mûvészetek, demokrácia, matematika és magyar nyelv területérõl.

A tábor helyszíne: Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szódaház u. 4-6. Kis Vakond Gyermektábor

A táborok a nyári szünet ideje alatt minden héten vasárnap délutántól szombat délelõttig tartanak.

A tábor teljesen ingyenes!

Jelentkezni név, osztály pontos cím (e-mail) megjelölésével 2010. június 13-ig lehet..
A jelentkezés beérkezése után részletes tábori tájékoztató levelet küldünk.

Jelentkezni és érdeklõdni:
Vasváry Zoltánné
Telefon: 30/ 928 46 96
E-mail: megnovok@megnovok.hu
Honlap: www.megnovok.hu


Ha szeretsz játszani, akkor Nálunk a helyed!

„Kompetencia alapú oktatást támogató, képességfejlesztõ, demokratikus és közösségi programok a Nyírség tehetséges és/vagy hátrányos helyzetû gyermekei számára”


A Projekt az Európai Unió támogatásával,
és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kódszám: TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0002