Menü | Míg Megnövök Alapítvány
"Míg megnövök" Alapítvány
Székhely és levelezési cím: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.
Elérhetõségek Központi e-mail cím: megnovok@megnovok.hu
Központi telefon szám: +36 42 78 37 36
Mobil: +36 30 32 28 638, +36 30 928 46 96 és +36 31 785 785 5

MIME Érted!?
EFOP-1.3.5-16-2016-00758
Megnövök Tanoda
EFOP-3.3.1-16-2017-00019
         
     A megoldásaitokat ide várjuk:                      Míg megnövök Alapítvány 4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház u.4-6.
2013. Jövõképünk:

1.2. Jövõképünk: Elõ kívánjuk segíteni, hogy a kisiskolások:
     - gondolkodásmódja fejlõdjön, pozitiv irányba változzon a természethez, a környezethez való viszonya, a fenntartható és az elvárható biztonság igényeinek megfelelõen formálódjék,
     - a magyarságtudatukat megõrizve váljanak európai polgárrá
     - azon képességeinek fejlesztését, amelyek segítségével felkészülhetnek az önálló ismeretszerzésre.
     - rávezetni, megtapasztaltatni és elérni, hogy a tanulás az ismeretek megszerzése örömet, szabadságot, szellemi élményt jelentsen, és sikerélményekhez juttasson.
     - közösségi szervezéssel, vasárnapi iskolával, tehetség gondozó táborok szervezésével, vagy mûködésének támogatásával hozzájárulni, hogy olyan autonóm személyiségekké váljanak, akik képesek feladataik maradéktalan teljesítésére, miközben önmagukkal belsõ harmóniában, környezetükkel lelki egyensúlyban élnek
     - Támogatjuk:
          o a pedagógusok munkáját, hogy tanítványaikkal részt vehessenek levelezõ vagy internetes tanulmányi versenyeken, mellyel a tehetséggondozást, a kisiskolások kompetencia alapú tudásának fejlesztését segítjük.
          o azt az összefogó munkát, amely lehetõvé teszi, hogy a tanulók lehetõ legszélesebb köre részt tudjon venni versenyeken és ott sikereket érjen/érhessen el családjuk esetleges hátrányos helyzetének ellenére is.