Menü | Míg Megnövök Alapítvány
"Míg megnövök" Alapítvány
Székhely és levelezési cím: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.
Elérhetõségek Központi e-mail cím: megnovok@megnovok.hu
Központi telefon szám: +36 42 78 37 36
Mobil: +36 30 32 28 638, +36 30 928 46 96 és +36 31 785 785 5

MIME Érted!?
EFOP-1.3.5-16-2016-00758
Megnövök Tanoda
EFOP-3.3.1-16-2017-00019
         
     A megoldásaitokat ide várjuk:                      Míg megnövök Alapítvány 4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház u.4-6.
2013. Tevékenységünk :

Tevékenységünk részletezve:
Alapvetés: a résztvevő gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése kreatív és támogató közegben.
Az alapítvány megalakulása óta folyamatosan szervez kompetenciafejlesztő színvonalas programokat, versenyeket, mesterkurzusokat és táborokat, melyek helyszíne a festői Sóstófürdő.

1.1. Matekguru Kárpát - medencei matematikai csapatverseny
A tehetségfejlesztés, versenyzés során azt tekintjük a legfontosabb feladatunknak, hogy élet közelbe tudjuk hozni az elvont matematikai ismereteket. A matematikai logika más tartalmi területeken való felhasználásával, eredményesen tudjuk fejleszteni a tanulóink problémaazonosító és - megoldó képességeit, és fel tudják használni a matematika eszköztárát a legkülönfélébb hétköznapi jelenségek modellezésére.
A versenyt az általános iskolák 1-8. osztályai részére hirdetjük meg. A vetélkedőre évfolyamonként négyfős csapatok jelentkezését várjuk.

1.2. Ragadj tollat! Kárpát – medencei versíró pályázat
A tevékenység célja: A már meglévő intellektuális képességek, (fejlett anyanyelvi képességek), speciális képességek (előadói tehetség, színészi képesség, műértői, kritikai, írói, képesség) valamit a kreativitás (ötletgazdaság, merészség, problémahelyzetekben új megoldások találása) és a feladat iránti elkötelezettség további fejlesztése.

1.3. Rigó énekeljen! Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny
Célunk annak tudatosítása, hogy az egyén és környezete szoros kölcsönhatásban van. Az ember és valamennyi élőlény a bioszféra részét képezi. Az élőlényekre nemcsak a környezeti tényezők és más élőlények hatnak, hanem maguk is hatást gyakorolnak környezetükre. Versenyünk a fenntartható fejlődés (ökológiai lábnyom) és az elvárható biztonság igényeinek megfelelően törekszik formálni a tanulók gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. Megismerteti a gyerekeket az egészséges életmód, valamit a tudatos vásárlás fontosságával, segiti őket a környezettudatos magatartás kialakulásában

1.4. Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa TEHETSÉGNAPPAL

Hetedhét Határ matematikai egyéni versenyünkön az általános iskolák tanulói vehetnek részt, évfolyamonkénti bontásban. A verseny során a tanulók az interneten keresztül tölthetik le a feladatsorokat.


1.5. Hetedhét Határ Legjobb Kis Nyelvésze
Hetedhét Határ magyar nyelvi egyéni versenyünkön az általános iskolák tanulói vehetnek részt, évfolyamonkénti bontásban. A verseny során a tanulók az interneten keresztül tölthetik le a feladatsorokat.

1.6. Nyári tábor, szünidei napközi:
Élményalapú készség- és képességfejlesztő szakkörök várják a gyerekeket.


1.7. A MIME természetkutató túrák
Jelmondatunk: Én is a természet része vagyok! Vigyázz RÁM!

Alapelvünk: A környezettudatos magatartás, a környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, mely születésünktől az életünk végéig tart.

Programunk: „Az ember nem ura, hanem része a természetnek!”
„Létezni, vagy birtokolni?” alternatívából a létezés választása, a külsőségekben szerényebb, belső értékeiben gazdag életre való törekvés.

1.8. Bursza címen az alábbi programokat kínáljuk:
      - „A Csodaszarvas nyomában - (H)Ősmagyarok”
      - Kreatív technikák műhelye
      - Szép szó- nyelvi kompetenciák fejlesztéséért
      - „Logikaszinó” matematikai kompetencia területek fejlesztéséért
      - Táblajátékok
      - „Hogy a tücsök ne váltson hangszert”- környezetvédelem
      - Az vagy amit megeszel! egészség és életvitel.
      - Sport és játék minden nap!

1.9. Az értékelés rendje, programjaink kommunikálása
Értékelésünket folyamatos minőségbiztosítást megoldó kommunikációs rendszerünk segíti.
Ilyenek: külső és belső ellenőrzés (külső és belső auditálás), referenciagyűjtés, megelégedettséget vizsgáló kérdőívek.