Menü | Míg Megnövök Alapítvány
"Míg megnövök" Alapítvány
Székhely és levelezési cím: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.
Elérhetõségek Központi e-mail cím: megnovok@megnovok.hu
Központi telefon szám: +36 42 78 37 36
Mobil: +36 30 32 28 638, +36 30 928 46 96 és +36 31 785 785 5

MIME Érted!?
EFOP-1.3.5-16-2016-00758
Megnövök Tanoda
EFOP-3.3.1-16-2017-00019
         
     A megoldásaitokat ide várjuk:                      Míg megnövök Alapítvány 4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház u.4-6.
EFOP-3.3.1-16-2017-00019 számú
Megnövök Tanoda - \"Logikaszinó-3.\" Kompetencia fejlesztés a sikeres élethez

Tanodánk három alappillére:

  1. Hozzájárulunk az iskolai sikerességhez. Olyan kereteket és programokat alakítunk ki, amelyek lehetőséget biztosítanak minden gyermek számára képességei kibontakoz-tatásához.

  2. Csökkentjük a szociális hátrányok hatásait.

  3. Segítünk megőrizni, és támogatjuk
    • az otthoni kultúra értékeit,
    • a tanulók kulturális identitását.
Tanodánkban minden gyerek az otthonról hozott tudását és kultúráját értékként képviselheti, kamatoztathatja.

Kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok


A LOGIKASZINÓ reményeink szerint a sokoldalú készség- és képességfejlesztés kiváló terepe. A kulcskompetenciák, valamint az erre épülő kiemelt fejlesztési területek kiemelten:

Foglalkozások


2017 Nyár